DWA WYWIADY
Na sprawy miasta można patrzeć z perspektywy dnia codziennego i budżetu na najbliższy rok. Warto jednak spojrzeć na wszystkie problemy lokalnej społeczności nieco szerzej i dalej. Znakomitym przykładem perspektywicznego myślenia o przyszłości miasta jest Lublin. Poniżej dwa wywiady z obecnym prezydentem Krzysztofem Żukiem z roku 2012:
kurierlubelski.pl/strategia-lublin-2020-co-szykuje-nam-ratusz/ar/596377
oraz z roku 2018:
fakty.interia.pl/autor/lukasz-szpyrka/news-lublin-krzysztof-zuk-to-bedzie-moja-ostatnia-kadencja,...
... See MoreSee Less

View on Facebook

Jest kolejna możliwość na pozyskanie pieniędzy na realizację projektów w Szklarskiej Porębie.
Jest blisko i wszystkiego można się na miejscu dowiedzieć.
Organizuje to Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór i zaprasza wszystkich przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych.
TERMINY SPOTKAŃ:
Dwa terminy
16.11.2018 - godz. 14.00-17.00 ( potwierdzenie obecności najpóźniej do 14.11.2018 r.)

23.11.2018 r. - godz. 14.00-17.00 ( potwierdzenie obecności najpóźniej do 21.11.2018 r.)

MIEJSCE SPOTKAŃ: Centrum Aktywności Społecznej POGÓRZE, ul. Żołnierska 13, Podgórzyn

Spotkania grupy roboczej będą dotyczyły wszystkich trzech projektów grantowych zaplanowanych w drugim półroczu 2018 r.:
1/ Włączenie społeczne poprzez realizację Festiwalu Ducha Gór
2/ Inicjatywy na rzecz tożsamości i zachowania dziedzictwa kulturowego
3/ Inicjatywy na rzecz wzmocnienia kapitału społeczności i organizacji, w tym edukacja w zakresie ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu.
Kontakt: sekretariat@duchgor.org
tel. 75 644 21 65

--
... See MoreSee Less

View on Facebook