Szklarska Obywatelska

 • wprowadzimy w mieście zasadę konsultacji społecznych w najważniejszych sprawach miasta, w tym budżetowych
 • już w 2019 wprowadzimy i będziemy realizować Budżetu Obywatelskiego Szklarskie Poręby
 • wprowadzimy system głosowań obywatelskich rozstrzygających o ważnych sprawach dla miasta z referendum ogólnomiejskim włącznie
 • doprowadzimy do współdecydowania gestorów bazy turystycznej o wydatkowaniu budżetu promocyjnego w oparciu o wpływy z opłaty klimatycznej
 • wspólnie z mieszkańcami opracujemy dla poszczególnych dzielnic strategii ich rozwoju do roku 2035, które będą zatwierdzane na ogólnym zebraniu mieszkańców
 • wprowadzimy zasadę opracowywania przez Radę Seniorów programu pomocy dla seniorów i podziału środków, zaś walne spotkanie seniorów zatwierdzać będzie wybrany wariant
 • określimy w konsultacjach społecznych liczbę miejsc noclegowych, które mogą powstać w Szklarskiej Porębie do roku 2035 jako podstawy do zmiany dokumentów planistycznych miasta

Dla Seniorów

 • poszerzymy PROGRAM Uniwersytetu Trzeciego Wieku poprzez organizację zajęć komputerowych, plastycznych, wycieczek, spotkań, zajęć rehabilitacyjnych, doprowadzimy do powstania klubu dziennego pobytu dla naszych seniorów
 • wprowadzimy dopłaty do turnusów rehabilitacyjnych dla seniorów
 • wprowadzimy zasadę opracowywania przez Radę Seniorów programu pomocy dla seniorów i podziału środków, zaś walne spotkanie seniorów zatwierdzać będzie wybrany wariant
 • doprowadzimy do powstania samopomocy sąsiedzkiej w oparciu o zasadę „Banku Czasu”
 • po powstaniu komunikacji miejskiej wprowadzimy darmowe przejazdy dla seniorów

Cena Wody i Ścieków

 • od 2019 roku wprowadzenie stałego monitoringu kosztów funkcjonowania KSWiK na terenie Szklarskiej Poręby, specjalna zakładka na stronie miasta
 • wprowadzenie zapisu w kontraktach menadżerskich prezesa i członków zarządu KSWiK uzależniających przyznanie premii od braków wzrostu cen wody i ścieków dla mieszkańców
 • przygotowanie i przedstawienie dokładnej analizy zobowiązań miasta i kosztów związanych z wyjściem Szklarskie Poręby z KSWiK
 • stały monitoring działań KSWiK na terenie miasta związanych z uszczelnieniem systemy wodociągu i odbiorów ścieków w celu ograniczenia strat w tym zakresie
 • stała eliminacji dzikich podłączeń do sieci kanalizacyjnej oraz monitoring wysokości cen wody i ścieków ustalanych dla właścicieli nowo budowanych obiektów
 • po trzech latach funkcjonowania monitoringu kosztów funkcjonowania KSWiK oraz w oparciu o raport dotyczący skutków wyjścia miasta z KSWiK przygotowanie propozycji referendum miejskiego w tej sprawie

Obwodnice i Drogi

 • zainwestowanie w modernizację dróg gminnych co najmniej 10 mln zł w ciągu najbliższych pięciu lat
 • przygotowanie „Białej Księgi” starań Szklarskiej Poręby o budowę obwodnicy
 • opracowanie Strategii Rozwoju Systemu Komunikacyjnego Szklarskiej Poręby Karpacza na lata 2019-2050
 • rozpoczęcie prac nad południową i północną obwodnicą Szklarskie Poręby w oparciu o przygotowane Studium Komunikacyjne
 • przejęcie od Lasów Państwowych i innych zarządców dróg na terenie miasta w celu ich naprawy i modernizacji
 • przygotowywanie dokumentacji pod planowane inwestycje w celu pozyskania środków z UE i środków z budżetu państwa
 • stała poprawa stanu dróg i chodników

Karta Mieszkańca

którą wprowadzimy będzie uprawniała do:

 • zniżek na miejskich parkingach
 • zniżek z opłat za korzystanie z usług podmiotów miejskich
 • zniżek u partnerów projektu
 • dofinansowania do wyjazdów rehabilitacyjnych dla seniorów
 • zniżkowych przejazdów powstałą komunikacją miejską i bezpłatnych przejazdów dla naszych seniorów

Szklarska Bez Smogu

Korzystając ze środków zewnętrznych i pomocy miasta doprowadzimy do:

 • wprowadzenia miejskiego systemy wsparcia dla wspólnot mieszkaniowych, właścicieli domów jednorodzinnych i małych przedsiębiorców umożliwiającego termomodernizację budynków oraz wymiany pieców węglowych
 • wprowadzenia miejskiego systemy wsparcia dla wspólnot mieszkaniowych, właścicieli domów jednorodzinnych i małych przedsiębiorców umożliwiającego montaż ogniw fotowoltanicznych do pozyskiwania energii elektrycznej
 • przygotowania koncepcji budowy miejskiej elektrowni fotowoltanicznej lub biogazowni w celu zapewnienia miastu samowystarczalności pod względem zapotrzebowania na energie elektryczną
 • przygotowania strategii wykorzystania energii geotermalnej w Szklarskiej Porębie, rozważenie możliwości powstanie w oparciu o ten projekt ogólnodostępnego Aquaparku

Artystyczna Szklarska

 • pomoc w organizowaniu cyklicznych imprez miejskich w celu integracji lokalnej społeczności i naszych twórców, wprowadzenie corocznego Przeglądu Twórczości Artystycznej Mieszkańców Szklarskiej Poręby
 • wprowadzenie funduszu na realizację Konkursu Inicjatyw Niebanalnych
 • „Artystyczna KOLONIA Szklarska Poręba” promocja naszych artystów poprzez realizowanie projektów we współpracy z naszymi twórcami, promocja miasta, twórców, karkonoskiej kultury
 • powstanie otwartej galerii naszych twórców
 • rozważenie możliwości wprowadzenia klasy artystycznej, warsztatów w MOKSiAL-u gdzie młodzież będzie mieła możliwość poznania technik artystycznych pod okiem lokalnych twórców
 • wspieranie istniejących centrów sztuki i kultury w promocji naszych twórców
 • wprowadzenie małej architektury miejskiej nawiązującej do karkonoskiej tradycji z wykorzystaniem doświadczeń naszych artystów; projekty, instalacje, warsztaty twórcze, projekty, realizacje
 • podwojenie funduszy przeznaczanych na realizację współpracy z organizacjami pozarządowymi do 2023 roku 
 • warsztaty i plenery artystyczne organizowane przez miasto – Szklarka Poręba Artystyczną Stolicą Karkonoszy

Wasze Propozycje

Chcesz zaproponować coś dla miasta, napisz do Nas


*pola wymagane

Zaplanowana Szklarska

 • określenie w konsultacjach społecznych liczby miejsc noclegowych które mogą powstać w Szklarskiej Porębie do roku 2035 a następnie:
 • opracowanie dla poszczególnych dzielnic miasta Strategii Rozwoju do roku 2035, które będą zatwierdzane na ogólnym zebraniu mieszkańców
 • przeprowadzenie szczegółowej analizy Studium Zagospodarowania Przestrzennego i Planu Zagospodarowania Przestrzennego i wprowadzenie do nich zmian ograniczających możliwość powstawania nowych apartamentowców
 • ograniczenie możliwości budowy „apartamentowców” poprzez docelowe utworzenia na terenie miasta Parku Kulturowego
 • w oparciu o istniejące źródła wód radonowych przygotowanie projektu utworzenia uzdrowiska na terenie Szklarskiej Poręby

Komunikacja i Parkingi

 • przygotowanie Miejskiego Systemu Parkingów, w tym parkingów wielopoziomowych, poprawa stanu obecnie istniejących
 • wyznaczenie nowych parkingów i-zabezpieczenie w zasobach miejskich gruntów pod planowane inwestycje parkingowe
 • miasto ma być głównym zarządcą i gestorem parkingów w mieście
 • wprowadzenie zniżek dla mieszkańców korzystających z miejskich parkingów
 • przygotowanie koncepcji zagospodarowania centrum miasta w oparciu o ograniczony lub wyprowadzony ruch samochodowy
 • wprowadzenie zasady i promocja mody na „parkuj i spaceruj” poprzez:
 • przygotowanie planu hybrydowej komunikacji miejskiej w oparciu o koncepcję budowy gondolowych wyciągów, elektrycznej kolejki turystycznej, wypożyczalni elektrycznych rowerów
 • przygotowanie projektu komunikacji miejskiej z wykorzystaniem pojazdów elektrycznych jako Miejskiej Kolejki Turystycznej kursującej pomiędzy dzielnicami i największymi atrakcjami miasta

Piękna Szklarska

 • zagospodarowanie i rewitalizacja istniejących i nowych punktów widokowych: Karczmarz, Złoty Widok, Zakręt Śmierci. Dworzec PKP, Krucze Skały i innych
 • wprowadzenie jednolitego oznakowania atrakcji turystycznych w mieście czyli MIEJSKIEGO SYSTEMU IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ, zatrudnienie architekta miejskiego
 • w porozumieniu z LP odsłonięcie ciekawych form skalnych i ich oświetlenie
 • rolnictwo miejskie: powstanie wzorem średniowiecza ogrodów zielarskich, powstanie pasiek miejskich, wprowadzenie w przestrzeń miejską karkonoskich drzew i krzewów owocowych
 • ekologiczne banery i plakaty na drewnie
 • systematyczne dbanie o zieleń miejską, koszenie terenów zielonych, sprzątanie ulic i chodników
 • rewitalizacja istniejących parków, skwerów i terenów zielonych, placów zabaw i powstanie nowych
 • stała naprawa drogowskazów i oznaczeń na istniejących i nowych ścieżkach rowerowych, ścieżkach dydaktycznych, biegowych, łyżworolkowych, singieltracków
 • wprowadzenie małej architektury miejskiej nawiązującej do karkonoskiej tradycji z wykorzystaniem doświadczeń naszych artystów; projekty, instalacje, warsztaty twórcze
 • montaż dodatkowych koszy na śmieci, w tym podziemnych i półpodziemnych
 • usunięcie starych słupów po latarniach i kablach elektrycznych
 • wymiana i montaż dodatkowego oświetlenia energooszczędnego
 • opracowanie mapy w celu stworzenia plaż miejskich w oparciu o dostęp do rzeki Kamiennej lub innych cieków wodnych